Welkom

De Telgenborch is een Christelijke basisschool, gevestigd in de wijk de Schelfhorst in Almelo. Daar hebben we twee verschillende locaties: een aan het Everlo en een aan het Welgelegen.
Op de basisschool leggen kinderen de basis voor hun verdere leven. En dat doe je het best als je je prettig voelt in een veilige omgeving! 


Op weg naar Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd

Dit schooljaar zijn we begonnen met de voorbereidingen om in schooljaar 2017/2018 te kunnen starten als school voor "Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd".  
Het is een nieuw onderwijsconcept dat aansluit bij kinderen van deze tijd, maar dat ze voorbereidt om mens te worden in de toekomst. Kern van het onderwijs is, dat het onderwijs het kind gaat volgen en niet andersom. We passen het leerstofaanbod aan aan wat het kind nodig heeft.
Verder besteden we veel aandacht aan samenwerken, leren communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en het zoeken naar creatieve oplossingen.
Ouders nemen een belangrijke plek in in het Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd. Samen met ouders en kind kijkt de leerkracht een aantal keren per jaar naar de doelstellingen die gepland zijn. Ouders denken hier actief in mee. Doordat de kinderen hun ipad meenemen naar huis, kunnen ouders samen met hun kind direct zien waar het mee bezig is!
Onder het tabblad "nieuws" O4NT vindt u vragen en antwoorden die in onze nieuwsbrief aan de orde zijn geweest. Verder vindt u op de website van O4NT (www.O4NT.nl) veel informatie over dit  onderwijs.

Zorg voor Dieren


 

Kalender

  • 27 juni 2017 13:00 Klankbordgroep ouders
  • 27 juni 2017 Tweede rapport mee naar huis
  • 30 juni 2017 Groep 1/2 vrij

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

Telgenborch doet mee aan landelijke actie

19 juni 2017
Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen wordt er op dinsdag 27 juni een landelijke (korte) staking in het onderwijs voorbereid. Leerkrachten vrezen dat, door de enorme werkdruk en een niet marktconform salaris, de toekomst van hun mooie vak
lees meer...

Datum klankbordgroep dinsdag 27 juni 13.00 uur

19 juni 2017
Het is al weer een tijdje geleden dat we voor het laatst bij elkaar zijn geweest met onze klankbordgroep ouders. U weet wel: een groep van ouders die graag mee wil praten en - denken over het onderwijs op onze school. De groep kent een wisselende
lees meer...

Afscheid Mirjam, Saskia, Annelou en Eline

19 juni 2017
De stamgroepindeling is nu bekend en wellicht is het u opgevallen dat een aantal namen van collega’s ontbreekt. Helaas moeten we aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van Saskia Scholtens en Mirjam v.d. Wint. Saskia gaat werken op
lees meer...