Welkom

De Telgenborch is een Christelijke basisschool, gevestigd in de wijk de Schelfhorst in Almelo. Daar hebben we twee verschillende locaties: een aan het Everlo en een aan het Welgelegen.
Op de basisschool leggen kinderen de basis voor hun verdere leven. En dat doe je het best als je je prettig voelt in een veilige omgeving! 


Op weg naar Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd

Dit schooljaar zijn we begonnen met de voorbereidingen om in schooljaar 2017/2018 te kunnen starten als school voor "Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd".  
Het is een nieuw onderwijsconcept dat aansluit bij kinderen van deze tijd, maar dat ze voorbereidt om mens te worden in de toekomst. Kern van het onderwijs is, dat het onderwijs het kind gaat volgen en niet andersom. We passen het leerstofaanbod aan aan wat het kind nodig heeft.
Verder besteden we veel aandacht aan samenwerken, leren communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en het zoeken naar creatieve oplossingen.
Ouders nemen een belangrijke plek in in het Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd. Samen met ouders en kind kijkt de leerkracht een aantal keren per jaar naar de doelstellingen die gepland zijn. Ouders denken hier actief in mee. Doordat de kinderen hun ipad meenemen naar huis, kunnen ouders samen met hun kind direct zien waar het mee bezig is!
 

Zorg voor Dieren


 

Kalender

  • 27 januari 2017 Groep 1/2 vrij
  • 10 februari 2017 Groep 1/2 vrij
  • 14 februari 2017 Contactmiddag/avond

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

Ouderklankbordgroep

16 januari 2017
Donderdag om 13.00 uur komen we weer bij elkaar met de ouderklankbordgroep. We praten over allerlei zaken die op onze school gebeuren of zouden moeten gebeuren. Als school willen we graag in gesprek blijven met ouders om te horen wat ze van de
lees meer...

Ipad op school en thuis

16 januari 2017
Nog voor de zomervakantie is het de bedoeling dat onze leerlingen een ipad van school krijgen in bruikleen. Kinderen mogen deze ipad ook thuis gaan gebruiken. De kosten van de ipad worden door school betaald. Met elke leerling en zijn/haar
lees meer...

Rapporten en toetsen

16 januari 2017
Januari is altijd de maand van de toetsen en het schrijven van de schoolverslagen. Wilt u de rapporten die nog niet zijn ingeleverd aan uw kind meegeven? We merken dat sommige kinderen zo’n maand waarin veel toetsen afgenomen worden,
lees meer...